Projekt dofinansowany

FLYARGO

Projekt dofinansowany

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa projektu: „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych lekkiego śmigłowca Flyargo-01”
Nazwa beneficjenta: Flyargo Sp. z o.o.
Wartość projektu: 21.644.510,51 zł
Udział Unii Europejskiej: 15.177.020,83 zł
Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.10.2023 r.

                   PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO