Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze fakt, że od dnia 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej także RODO lub rozporządzeniem), pragniemy poinformować Państwa, że FlyArgo sp. z o. o. z siedzibą w Wolicy z należytą starannością wypełnia wszystkie spoczywające na niej obowiązki wypływające z rozporządzenia, w sposób umożliwiający najlepszą ochronę Państwa danych osobowych.

W tym miejscu chcielibyśmy Państwa zapewnić, iż jako Administrator Państwa danych osobowych dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. W tym celu dostosowaliśmy wszelkie procedury przetwarzania Państwa danych osobowych stosownie do wytycznych RODO – zarówno na poziomie organizacyjnym, dokumentowym, technicznym, proceduralnym, jak również (i przede wszystkim) na poziomie świadomościowym.

W przypadku jakichkolwiek uwag bądź wątpliwości – zachęcamy do kontaktu – listownie na adres: FlyArgo sp. z o.o. Aleja Katowicka 11, 05 – 830 Wolica lub mailowo e-mail: office@flyargo.com.pl

Spółka wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można skontaktować się listownie na adres: FlyArgo sp. z o.o. – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Aleja Katowicka 11, 05 – 830 Wolica lub mailowo adres e-mail: iodo@flyargo.com.pl

a. klauzula informacyjna – odbiorcy korespondencji elektronicznej
b. klauzula informacyjna – kontakt telefoniczny FlyArgo sp. z o.o.
c. klauzula informacyjna – formularz kontaktowy
d. klauzula informacyjna – rekrutacja
e. klauzula informacyjna w związku z monitoringiem